0972 944 692

Danh mục bằng lái xe

Thi bằng lái xe hạng A2

Thi sát hạnh lý thuyết: Thi trên phần mềm sát hạch lý thuyết gồm 20 câu lấy ngẫu nhiên trong bộ đề gồm 365 câu hỏi; thời gian làm bài là 15 phút; điểm để đạt tối thiểu là 18/20 câu (mỗi một câu đúng đạt được 1 điểm)

Chi tiết

Thi bằng lái xe hạng B2

Học viên được đào tạo học lý thuyết trong khoảng thời gian là 3 tháng,  bao gồm các nội dung: học luật giao thông đường bộ, biển báo, chỉ dẫn. Làm quen với ôtô và các chi tiết trên xe, các thao tác cơ bản để vận hành ôtô

Chi tiết

Thi bằng lái xe hạng C

Bằng lái xe tải hạng C theo quy định được phép điều khiển xe ô tô tải các loại tải trọng, ô tô du lịch dưới 9 chỗ, dùng cho mục đích cá nhân và kinh doanh.

Chi tiết

Cấp lại bằng lái xe

Học viên chuẩn bị : Hồ sơ gốc + 4 ảnh 34 + CMND photo (không cần công chứng) hoặc 4 ảnh 34+ cmnd photo + giấy phép lái xe photo. Dịch vụ cấp lại giấy phép lái xe khi bị mất, hỏng, nát, đổi bằng giấy sang bằng nhựa.

Chi tiết

Đổi lại bằng lái xe

Thi sát hạnh lý thuyết: Thi trên phần mềm sát hạch lý thuyết gồm 20 câu lấy ngẫu nhiên trong bộ đề gồm 365 câu hỏi; thời gian làm bài là 15 phút; điểm để đạt tối thiểu là 18/20 câu

Chi tiết

Gia hạn bằng lái xe

Bằng lái xe ô tô hay còn gọi là giấy phép lái xe ô tô (hạng B1, B2, C, D, E, F) là lại giấy phép lái xe có thời hạn sử dụng, vì vậy người có giấy phép lái xe ô tô nếu đang chuẩn bị hết hạn sử dụng thì cần phải gia hạn

Chi tiết

Kết nối với chúng tôi