0972 944 692

Biển báo nguy hiểm

Hình ảnh và ý nghĩa các biển báo nguy hiểm


- Biển số 201 (a, b) "Chỗ ngoặt nguy hiểm"

Biển báo hiệu sắp đến chỗ nguy hiểm.

Biển 201a "Chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên trái".

Biển 201b "Chỗ ngoặt nguy hiểm vòng ben phải".

- Biển số 202 "Nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp”

Biển báo trước sắp đến nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp.

Biển 202a đặt nơi có từ 2 chỗ ngoặt trở lên, chỗ ngoặt đầu tiên hướng vòng bên trái.

Biển 202b đặt nơi có từ 2 chỗ ngoặt trở lên ,chỗ ngoặt đầu tiên hướng vòng bên phải.

- Biển số 203 (a, b, c) "Đường bị hẹp"

Biển báo hiệu sắp đến 1 đoạn đường bị hẹp đột ngột.

Biển số 203a "Đường bị hẹp cả 2 bên".

Biển số 203b "Đường bị hẹp về phía trái".

Biển sô 203c "Đường bị hẹp về phía phải". .

- Biển số 204 "Đường hai chiều"

 Biển báo hiệu sắp đến đoạn đường có thể chỉ có một làn đường mà tạm thời hay thường xuyên các chiều xe đi và về vẫn phải đichung.

- Biển sô 205 (a, b, c, d,e) "Đường giao nhau"

Biểnbáotrướcsắpđếnnơinhaucủacáctuyếnđườngcùngcấptrêncùngmộtmặtbằng.

- Biển số 206 "Giao nhau chạy theo vòng xuyến"

       Biển báo hiệu nơi giao nhau có bố trí đảo an toàn ở giữa điểm giao, các loại phải đi vòng xuyến quanh đảo theo chiều mũi tên

- Biển số 207 (a, b, c) "Giao nhau với đường không ưu tiên"

Biển báo hiệu đường ưu tiên sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên.

 Các xe đi trên đường có đặt những biển này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau, chỉ phải nhường đường cho các loại xe được quyền ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ

- Biển số 208 "Giao nhau với đường ưu tiên"

Biểnbáotrướcsắpđếnnơigiaonhauvớiđườngưutiên

 Các xe đi trên đường cóđặtbiển 208 phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên theo quy định

- Biển số 209 "Giao nhau có tín hiệu đèn"

Biển báo hiệu nơi giao nhau có sự điều khiển giao thông bằng tín hiệu đèn.    

- Biển số 210 "Giao nhau với đường sắt có rào chắn"

        Biển báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt córào chắn cả hai bên đường sắt, có nhân viên ngành đường sắt điều khiển giao thông .

- Biển số 211 a"Giao nhau với đường sắt không có rào chắn"

        Biển báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt không có rào chắn, không có người điều khiển giao thông. 

- Biển số 211 b"Giao nhau với đường tàu điện"

Biểnchỉnơiđườngbộgiaonhaucùngmứcvớiđườngtàuđiện.

 

- Biển số 212 "Cầu hẹp"

        Biển báo hiệu sắp đến cầu hẹp (loại cầu có chiều rộng lòng cầu nhỏ hơn hoặc bằng 4,5m)

- Biển số 213 "Cầu tạm"

        Biển báo hiệu sắp đến cầu tạm (loại cầu được làm để sử dụng tạm thời cho xe qua lại).

- Biển số 214 "Cầu xoay-Cầu cất"

Biển báo hiệu sắp đến cầu xoay, cầu cất(loại cầu trong từng thời gian có cắt giao thông đường bộ để cho tàu thuyền qua lại).

- Biển sô 215 (a, b) "Kè, vực sâu phía trước" 

      Biển báo hiệu sắp tới những chỗ có kè, vực sâu, hoặc bờ sông áp sát đường.

- Biển sô 216 "Đường ngầm"

        Biển bao hiệu những chỗ có đường ngầm(đường tràn) .

- Biển số 217 "Bến phà"

        Biển bao hiệu sắp đên bến phàphải tuân theo nội quy bến phà. 

- Biển số 218 "Cửa chui"

       Biển báo hiệu sắp đến chỗ đường có cổng chui, kiểu cổng tò vò, chắng bộ dạng cầu vòm... 

- Biển số 219 "Dốc xuống nguy hiểm" 

        Biển báo hiệu sắp tới chỗ dốc xuống nguy hiểm.

- Biển số 220 "Dốc lên nguy hiểm"

Biển báo hiệu sắp tới chỗ dốc lên nguy hiểm.

 

 Biển số 221 (a, b) "Đường không bằng phẳng”

 Biển báo hiệu sắp tới đoạn đường có mặt đường không bằng phẳng, lồi lõm

- Biển số 221a "Đường có ổ gà, sống trâu"
- Biển số 221b "Đường có sóng mấp mô nhân tạo".

- Biển số 222 a"Đường trơn"

       Biển báo hiệu sắp tới đoạn đường có thể xảy ra trơn trượt đặc biệt là khi thời tiết xấu, mưa phùng. Lái xe cần tránh hãm phanh, ga, số đột ngột hoặc chạy xe với tốc độ cao.

- Biển số 222b"Lềđườngnguyhiểm"

Biểnbáonhữngnơilềđườngkhôngổnđịnh.

-Biển số 223 (a, b) "Vách núi nguy hiểm"

Biển báo hiệu đường đi sát vách núi nguy hiểm người lái xe phải cẩn thận.

 Biển số 223a "Vách núi nằm ở bên trái đường".

        Biển số 223b "Vách núi nằm ở bên phải đường".

- Biển số 224 "Đường người đi bộ cắt ngang" 

        Biển báo hiệu sắp tới phần đường ngang dành cho người đi bộ sang đường. Ngườilái xe phải nhường cho người đi bộ.

- Biển số 225 "Trẻ em"

        Biển báo hiệu gần đến đoạn đường thường có trẻ em đi ngang qua hoặc tụ tập trên đường.

- Biển số 226 "Đường người đi xe đạp cắt ngang"

        Biển báo hiệu gần tới chỗ thường có người đi xe đạp từ những đường nhỏ cắt ngang qua hoặc từ đường dành cho xe đạp đi nhập vào đường ôtô.

- Biển số 227 "Công trường"

        Biển báo hiệu gần tới đoạn đường đang tiến hành thi công, sửa chữa…

- Biển số 228 (a, b) "Đá lở"

        Biển báo hiệu gần tới một đoạn đường có hiện tượng đất đá từ trên ta luy sụt lở bất ngờ xe phải thận trọng.

- Biển sô 229 "Giải máy bay lên xuống" 

        Biển báo hiệu gần tới đoạn đường ở vùng sát đường băng sân bay và cắt ngang qua hướng máy bay lên xuống ở độ cao không lớn.

- Biển số 230 "Gia súc"

        Biển báo hiệu gần tới đoạn đường thường có gia súc thả rông hoặc lùa qua ngang đường.

- Biển số 231 "Thú rừng vượt qua đường"

        Biển báo hiệu gần tới đoạn đường thường có thú rừng chạy qua

- Biển số 232 "Gió ngang"

        Biển báo hiệu gần tới đoạn đường thường có gió ngang thổi mạnh nguy hiểm.

- Biển số 233 "Nguy hiểm khác"

        Biển báo hiệu gần tới đoạn đường nguy hiểm mà không thể vận dụng được các kiểu biển để báo hiệu trước. 

- Biển số 234 "Giao nhau với đường 2 chiều" 

        Biển báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau với đường hai chiều.

- Biển số 235 "Đường đôi"

Biển báo sắp đến đoạn đường có chiều đi chiều về phân biệt bằng giải phân cách cứng.

- Biển số 236 "Hết đường đôi"

        Biển báo hiệu sắp kết thúc đoạn đường đôi (đoạn đường hết giải phân cách).

- Biển số 237 "Cầu vòng"

Biển báo hiệu sắp đến chiếc cầu có độ vồng rất lớn ảnh hưỏng tới tầm nhìn.

- Biển số 238 "Đường cao tốc phía trước"

  Biển báo hiệu sắp tới đường cao tốc. 

- Biển số 239 "Đường cáp điện ở phía trên"

 Biển báo hiệu có đường dây điện cắt ngang trên tuyến đường.

- Biển số 240 "Đưòng hầm" 

Biểnbáoláixechú ý chuẩnbịđivàohầmđườngbộ.

- Biển số 241 "ùntắcgiaothông"

Biển báo đoạn đường hay xảy ra ùn tắc giao thông.    

- Biển số 242 (a, b) " Nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ "


        Biển bổ sung cho biển số 211 "Giao nhau với đường sắt không có rào chắn". Để chỉ chỗ đường sắt giao vuông góc với đường bộ.


- Biển số 243 "Nơi đường sắt giao không vuông góc với đường bộ"

        Biển báo trước sắp đến vị trí giao cắt đường bộ với đường sắt cùng mức, không vuông góc.

- Biển số 244 "Đoạn đưòng hay xảy ra tai nạn"

Biển báo hiệu đoạn đưòng phía trước thường xảy ra tai nạn .

- Biển số 245 "Đi chậm"

Biển báo hiệu nhắc lái xe giảm tốc độ, đi chậm theo chỉ dẫn trên biển báo.

- Biển số 246 (a, b, c) "Chú ý chướng ngại vật"

 Biển báo hiệu phía trước có chướng ngại vật. Người lái xe cần giảm tốc độ theo chỉ dẫn trên biển báo.

        Biển số 246a "Vòng tránh ra 2 bên".

        Biển số 246b "Vòng tránh sang bên trái".

        Biển sô 246c "Vòng tránh sang bên phải".

Biển số 247"Chú ý xe đỗ".Biển báo các loại xe đang đỗ chiếm một phần đường xe chạy.