0972 944 692

Chế tài xử phạt đối với người điều khiển xe moto

Chế tài xử phạt đối với người điều khiển xe moto


Chế tài xử phạt đối với người điều khiển xe moto

ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN XE MÔ TÔ

Hành vi vi phạm

Phạt tiền

Tạm giữ xe

Tước GPLX

1. Quá tốc độ 05-dưới 10km/h

100.000-200.000đ

0

0

2. Quá tốc độ từ 10 - 20 km/h

500.000-1.000.000đ

0

0

3. Quá tốc độ trên 20 km/h

2.000.000-3.000.000đ

0

30 ngày

4. Vượt nơi cấm vượt

500.000-1.000.000đ

0

0

5. Đi vào đường cấm, ngược chiều

200.000-400.000đ

0

30 ngày

6. Đi không đúng phần đường, làn đường

200.000-400.000đ

0

0

7. Không chấp hành tín hiệu đèn

200.000-400.000đ

0

30 ngày

8. Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông

200.000-400.000đ

0

30 ngày

9. Chuyển hướng không giảm tốc độ

200.000-400.000đ

0

0

10. Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

200.000-400.000đ

0

0

11. Nồng độ cồn vượt quá 0.25mg-0.4mg/l

500.000-1.000.000đ

07 ngày

30 ngày

12. Nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l

2.000.000-3.000.000đ

07 ngày

60 ngày

13. Không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn

2.000.000-3.000.000đ

07 ngày

60 ngày

14.Không mang theo giấy CNĐK, GPLX

80.000-120.000đ

0

0

15. Không mang giấy CNBH

80.000-120.000đ

0

0

16. Không có giấy phép lái xe

800.000-1.200.000đ

07 ngày

0

17. Không có CNĐK xe

300.000-400.000đ

07 ngày

0

18. Điều khiển xe trên 175cm3 không GPLX

4.000.000-6.000.000đ

07 ngày

0

19. Không đội mũ bảo hiểm

100.000-200.000đ

0

0

20. Nghe điện thoại khi tham gia giao thông

60.000-80.000đ

0

0

21. Kéo đẩy xe khác

200.000-400.000đ

0

0

22. Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe

5.000.000-7.000.000đ

07 ngày

60 ngày

23. Điều khiển xe lạng lách

5.000.000-7.000.000đ

07 ngày

60 ngày

24. Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh

5.000.000-7.000.000đ

07 ngày

60 ngày

25. Điều khiển xe tự sản xuất lắp ráp

800.000-1.000.000đ

Tịch thu phương tiện

60 ngày

ĐỐI VỚI CHỦ PHƯƠNG TIỆN

1. Tự ý thay đổi đặc tính xe

- Đối với tổ chức

800.000-1.000.000đ

1.600.000 -2.000.000đ

0

0

2. Phạt tiền từ 3.000.000đồng đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 6.000.000đ đến 10.000.000đ đối với tổ chức thực hiện hành vi sản xuất, lắp ráp trái phép phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; tịch thu phương tiện